Varför är det viktigt att skydda sig mot kvarts-, sten-, och byggdamm?

Elin Wallén
14 mars 2022

För oss på Tiki har det blivit tydligt hur stort behovet är av säkra och ergonomiska andningsskydd – men också att det finns en avsaknad av skyddsprodukter som är lätta att andas i. 

Rivningsarbete, slipning, borrning och bilning i betong eller murbruk, sandblästring och krossning av sten är exempel på arbetsmiljöer med en sak gemensamt: här bildas kvartsdamm som är riktigt farligt för lungorna. Den största faran med kvartsdamm är dessutom att det kan ta 10 till 30 år innan de första symtomen upptäcks och då är det oftast redan försent.

Med tiden kan inandning av kvartsdamm ge upphov till KOL och silikos (stendammslunga), som är obotliga sjukdomar. Kvartsdamm kan även orsaka cancer, och har man fått silikos ökar också risken att få lungcancer.

 

Hur fungerar Tikis andningsskydd?

Tiki är ett fläktassisterat andningsskydd som i realtid mäter kraften i varje andetag och automatiskt levererar den luft som du behöver genom det övertryck som skapas inuti andningsskyddet. Fläktens tryckgivare reglerar oavbrutet fläktens hastighet efter din andning. Vilket ger dig som användare bästa möjliga skydd mot luftburna partiklar som kvartsdamm och bakterier.

Tikis andningsskydd har med sitt partikelfilter den högsta skyddsklass som finns för filtrerande andningsskydd enligt europeisk standard, EN12942 TM3P samt är CE märkt.