- - -

Pressmeddelande från Tiki Safety AB 2020-04-16

Coronaviruset

Produktionen maxad för att möta global efterfrågan på svenskt andningsskydd

Efterfrågan på Tiki andningsskydd växer dramatiskt både i Sverige och globalt. Masken ses som ett säkert, bekvämt och ekonomiskt skydd för personal som arbetar med Covid-19-patienter.

Produktionshastigheten ligger nu på max för att kunna leverera i tid.

 – Med nuvarande produktionskapacitet kan vi möta de beställningar vi har nu för leverans inom två veckor. Vi håller även på att installera ny maskinell utrustning som kommer att öka produktionskapaciteten ytterligare, säger Mikael Klockseth, vd Tiki Safety.

Tiki-masken är väl utprövad och uppfyller de högsta säkerhetskraven för filtrerande andningsskydd. Det är en unik svensk konstruktion som ger många fördelar jämfört med konventionella andningsskydd. En självreglerande fläkt förser användaren med filtrerad luft i den mängd som krävs vid varje tillfälle. Masken är heltäckande och ger användaren god möjlighet att ha ögonkontakt med både patienter och medarbetare.

– Att sjukhuset uppgraderar sina andningsmasker tolkar jag som att de accepterar modern skyddsutrustning i kampen mot covid-19, säger Mikael Klockseth, vd Tiki Safety. Karolinska universitetssjukhusets inköp av Tiki andningsmasker kommer att ge ett bra skydd för 4 000 svenska läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det känns verkligen bra att kunna bidra med detta i dessa tider, fortsätter Mikael Klockseth.

Utöver Karolinska universitetssjukhuset har bland annat Danderyds sjukhus och Lunds universitetssjukhus också beställt andningsskydd från Tiki Safety. Man har även fått in ett stort antal förfrågningar från andra delar av världen. I grunden ligger en strategi från sjukhusen att satsa på återanvändningsbara andningsskydd med mycket hög skyddsklass, berättar Mikael Klockseth.

 

Fakta Tiki andningsskydd

Tiki har utvecklats i Sverige för användning i krävande miljöer med högsta krav på skydd mot luftburna partiklar och bakterier. Andningsskyddet är återanvändningsbart, har en självjusterande fläkt och drivs med batteri. Masken mäter i realtid kraften i varje andetag och levererar den luft och det tryck som användaren behöver. En stor vinst med skyddet, vilket Tiki är ensamma om, är att det ger god sikt och bra rörlighet eftersom motorn och filtret sitter på toppen av masken i stället för i ett bälte runt midjan. Tillverkningen sker i Tiki Safetys fabrik i Bro, norr om Stockholm.

TM3P-klassat

Tiki andningsskydd är TM3P-klassat och klarar med råge WHO:s (Världshälsoorganisationens) krav på säkerhetsklass FFP3 eller högre. För att klassas som TM3P måste andningsskyddet filtrera bort minst 99,95 procent av 0,3 µm-partiklar. Tiki-masken är utvecklad som skydd mot corona, men skyddar även mot andra virus, mögel, bakterier, damm, rökpartiklar, asbest med mera.

För ytterligare information om Tiki andningsmask, kontakta Tiki Safety AB:
info@tikisafety.com, Tel. 08-35 32 49. www.tikisafety.se.

- - -