Hur använder man andningsskydd?

Andningsskydd/skyddsmask används när det finns skadliga föroreningar i luften. Föroreningarna kan förekomma som damm, rök, aerosoler, fibrer, gas eller ånga. Används även för skydd mot virus

Det finns olika typer av andningsskydd, skyddsmasker

  • Halvmask

    Täcker användarens näsa, mun och haka
  • Helmask

    Täcker användarens hela ansikte: ögon, näsa, mun och haka.
  • Heltäckande huva

    Täcker hela huvudet och tätar mot axlar och övre bröstdel.

 

Se hur man använder Tiki respiratory mask (Tiki andningsmask)

Se filmer om Tiki andningsskydd i praktiken  , läs om  FAQ (frågor och svar om Tiki andningmask).


Det finns mer information på Arbetsmiljöverkets hemsida. (öppnas i nytt fönster)