Hur använder man andningsskydd?

Ett andningsskydd eller en skyddsmask används när det finns skadliga föroreningar i luften. Föroreningarna kan förekomma som damm, rök, aerosoler, fibrer, gas eller ånga. Används även för skydd mot virus

Det finns olika typer av andningsskydd och skyddsmasker;

  • Halvmask
    Täcker användarens näsa, mun och haka

  • Helmask
    Täcker användarens hela ansikte: ögon, näsa, mun och haka.

  • Heltäckande huva
    Täcker hela huvudet och tätar mot axlar och övre bröstdel.

 

Skyddsklasser för partikelfilter

Om ditt andningsskydd ska skydda mot damm eller aerosoler, bör det förses med ett partikelfilter.
Ett partikelfilter är märkt med P och finns i tre skyddsklasser: 

P3 – det effektivaste filtret. Skiljer av mer än 99,9 % av dammet.
P2 – näst effektivast. Skiljer av 94 % av dammet
P1 – minst effektivt. Skiljer av 80 % av dammet.

Tikis andningsskydd är certifierade enligt europeisk standard, EN12942 TM3P

 

Se hur man använder Tiki start andningsskydd 

Se filmer om Tiki andningsskydd i praktiken  , läs om  FAQ (frågor och svar om Tiki andningsskydd).


Det finns mer information på Arbetsmiljöverkets hemsida. (öppnas i nytt fönster)