Superskydd/Supermask

I media har man den senaste tiden kunnat läsa om ett så kallat Superskydd – vad är då det?
Begreppet är inte knutet till ett specifikt regelverk, men det skydd som i media benämndes ’superskydd/supermask är ett andningsskydd tillverkat av Tiki Safety AB som filtrerar både in- och utandningsluften, det är alltså både en personlig skyddsutrustning och en medicinteknisk produkt.
Superskydd är därmed ett helt nytt segment i branschen.

 

Om t.ex. ett flygbolag eller en sjukvårdsmottagning kräver att man skall använda munskydd så är superskyddet godkänt för det (då det är klassat enligt det medicintekniska regelverket), och kräver dem andningsskydd så är det godkänt även för det (då det även är klassat utifrån PPE-regelverket). Användaren av superskyddet skyddar sig själv från omgivande smittämnen (genom inandningsfiltret), samtidigt som personer runtomkring skyddas mot eventuella smittämnen som andas ut från den som bär skyddet (genom utandningsfiltret på andningsskyddet).

Tiki medical är dessutom klassad enligt högsta skyddsklassen för filtrerande andningsskydd (2000). Andningsskyddet har även en inbyggd fläkt som eliminerar motståndet i filtret och gör att användaren utan ansträngning kan ha på sig skyddet en hel dag. 

Vad betyder Superandningsskydd?

För att förstå vad ett superandningsskydd eller en så kallad supermask är så behöver vi först gå igenom de två olika regelverken som finns (och syftet med dessa), skillnaden på andningsskydd och munskydd samt begreppet skyddsklasser.

Det finns regelverk som styr inte bara hur en produkt får utformas, utan också minimikrav på produkterna.
I skyddsutrustningsindustrin har man två helt olika regelverk.

Det första regelverket, som reglerar andningsskydd, är PPE-regelverket 2016/425 (PPE; Personal Protective Equipment). Detta regelverk stipulerar hur andningsskydd ska tillverkas, hur de ska skydda och hur bolagen får marknadsföra sina produkter. 

PPE-regelverket:
Är avsett för utrustning som skyddar endast användaren, så ett andningsskydd är inte en utrustning som skyddar andra omkring dig från smitta eller andra farliga partiklar, utan skyddar endast dig, bäraren. Andningsskydd används i många olika situationer från byggarbetsplatser för att skydda mot farligt kvartsdamm samt till sjukhus för att skydda mot smittoämnen.

Medicintekniska-regelverket:  
Detta regelverk reglerar produkter som ska skydda fler än bara användaren (typiskt sett patienter på sjukhus och liknande). En produkt som ligger under det medicintekniska regelverket är munskydd. Ett munskydd är bara testat och ämnat för att skydda andra personer, inte användaren av skyddet.
För att få tillverka medicintekniska produkter krävs att tillverkaren har och följer ett kvalitetssystem såsom ISO 13485. Munskydd har ofta även kallats kirurgskydd för att de används av kirurger för att skydda patienter vid kirurgiska ingrepp.

Sammanfattningsvis:

Står det munskydd då vill kravställaren att man ska bära ett skydd endast avsett för att skydda andra och som  därmed filtrerar utandningsluften.

Står det andningsskydd eller FFP-skydd så vill kravställaren att man bär ett skydd avsett för att skydda sig själv och som därmed filtrerar inandningsluften

Tiki medical är klassificerat enligt EN 12942 TM3P samt EN 14683:2019-AC:2019 TYP IIR 

Skyddsklasser:

I Sverige använder vi ett system som heter skyddsklass för att definiera hur bra en produkt skyddar användaren i form av filtration av inandningsluften. Definitionen är endast för PPE, dvs andningsskydd och inte munskydd. Skyddsklasserna går från 0 - 2000 där enkla andningsskydd (såsom FFP2 och FFP3) har en skyddsklass på 12- 50 och sen finns det fläktassisterade andningsskydd som har en skyddsklass på upp till 2000. 

 

Skillnad partikelfilter 

Om ditt andningsskydd ska skydda mot damm eller aerosoler, bör det förses med ett partikelfilter.
Ett partikelfilter är märkt med P och finns i tre skyddsklasser: 

P3 – det effektivaste filtret. Skiljer av mer än 99,9% av dammet.
P2 – näst effektivast. Skiljer av 94% av dammet
P1 – minst effektivt. Skiljer av 80% av dammet.

Tikis andningsskydd är certifierade enligt europeisk standard, EN12942 TM3P

 

Se hur man använder Tiki start andningsskydd 

Se filmer om Tiki andningsskydd i praktiken  , läs om  FAQ (frågor och svar om Tiki andningsskydd).


Det finns mer information på Arbetsmiljöverkets hemsida. (öppnas i nytt fönster)