Tillsammans kan vi skapa trygga och säkra arbetsplatser

Elin Wallén
12 maj 2022

Maskiner och arbetsförhållanden - När bör man skydda sig? 

Kvartsdamm, stendamm och byggdamm uppkommer av de flesta maskiner som används på en byggarbetsplats. Här nedan har vi listat maskiner där man alltid bör använda ett andningsskydd för att skydda sina lungor.

För längre arbeten över 2h rekommenderar Arbetsmiljöverket alltid ett fläktassisterat andningsskydd.

Nedan listar vi några av de maskiner som medför försämrade arbetsförhållanden där det är extra viktigt att uppmärksamma användning utav andningsskydd.  

 


Slipning, fräsning och 
spårfräsning i betong

Slipning, fräsning och spårfräsning i betong samt murade väggar som varit målade eller kaklade är mycket dammande arbetsmoment på byggarbetsplatser.

Här behövs ett andningsskydd försett med ett P3-filter som skyddar lungorna under hela arbetspasset, även för övriga som arbetar i samma lokal.


Bilning med handhållen maskin

Vid extremt dammbildande arbeten, som bilning, måste lokalen eller del av lokalen ofta kapslas in. Man behöver också skapa undertryck genom att använda luftrenare eller fläkt försedd med effektivt avskiljningsfilter. Det förhindrar att dammet sprids till angränsande lokaler.

Här behövs ett andningsskydd försett med ett P3-filter som skyddar lungorna under hela arbetspasset, även för övriga som arbetar i samma lokal.


Kapning av betong, murade konstruktioner och sten

Kapning med handhållna verktyg är ett dammande arbetsmoment, även om maskinerna är försedda med utsug.


Här behövs ett andningsskydd försett med ett P3-filter som skyddar lungorna under hela arbetspasset, även för övriga som arbetar i samma lokal.Sågning med större diamantklinga 

Sågning med diamantklinga är ett dammande arbetsmoment.

Här behövs ett andningsskydd försett med ett P3-filter som skyddar lungorna under hela arbetspasset, även för övriga som arbetar i samma lokal.

Betongsax och rivning med demoleringssax samt klippning

Fjärrstyrd rivning med demoleringssax är en effektiv teknik med stora ergonomiska fördelar. Man slipper använda handhållna verktyg med risk för förslitnings- och vibrationsskador.


Här behövs ett andningsskydd försett med ett P3-filter som skyddar lungorna under hela arbetspasset, även för övriga som arbetar i samma lokal.


Golvslipning

Golvslipning av betong kan ses som ett specialfall av slipning av murade ytor och betong. Slipningen sker nedåtriktat mot golvet och ofta slipas stora golvytor. Därför används tunga och effektiva slipmaskiner som är avsedda att anslutas till utsug.

Här behövs ett andningsskydd försett med ett P3-filter som skyddar lungorna under hela arbetspasset, även för övriga som arbetar i samma lokal.

 

 

Många av maskinerna nämnda ovan orsaker mycket kvartsdamm där arbetsgivaren bär ansvar att se till att personalen är skyddad på arbetsplatsen.

Hur skyddad är din personal idag på din arbetsplats?