SKYDDA DINA LUNGOR MOT KVARTSDAMM MED ETT ANDNINGSSKYDD FRÅN TIKI 
 

Vad är kvarts? 

Kvarts är ett mineral av kristallstruktur bestående av kiseldioxid. Kvarts förekommer nästan överallt i jordskorpan och ingår i bergarter som sandsten, kvartsit, flinta, granit, skiffer och gnejs.

 

Visste du att otillräcklig skyddsutrustning vid arbete där kvartsdamm förekommer kan leda till stendammslunga/silikos?

Kvartsdammets små partiklar kan ta sig ned i lungblåsorna, där kroppen inte kan göra sig av med partiklarna. Partiklarna kapslas då istället in i lungblåsorna så att lungornas volym gradvis minskar. Detta tillstånd kallas stendammslunga eller silikos. När sjukdomen brett ut sig märks det genom att man blir lättare andfådd, efter en tid även i vila. Detta ökar även belastningen på hjärtat.

En annan vanlig sjukdom, som främst drabbar rökare men som även kan drabba dem som befunnit sig mycket i kvartsdamm, är KOL. Kvartsdamm ökar även markant risken för att drabbas av lungcancer.

Hur lång tid tar det innan sjukdomen bryter ut? 

Silikos har en lång latenstid på 10-30 år. Därför är det så viktigt att skydda sig redan idag vid arbete i utsatta och skadliga miljöer där kvarts- sten och byggdamm kan förekomma.

 

Vem behöver skydda sig?

Utöver de uppenbara arbetsmiljöer där kvartsdamm kan förekomma (sand-, grus-, sten-, betong- och bergshantering) kan kvartsdamm finnas vid byggnads- och anläggningsarbete.

Andra områden som Arbetsmiljöverket nämner är stål- och metallframställning, porslins- och keramik tillverkning, glas- och slipvarutillverkning.

Även tillverkning av glasull, färg-, plast- och limtillverkning samt verksamheter vid gjuterier, asfaltverk, rotsakshantering inomhus och tandtekniska laboratorier samt sandupptagning bland annat från gator.

 

Skyddsklasser för partikelfilter 

Om ett andningsskydd ska skydda mot damm, partiklar, bakterier och aerosoler behöver det förses med ett partikelfilter.
Partikelfilter är märkta med P och finns i tre skyddsklasser: 
P3 – Är det effektivaste filtret. Skiljer av mer än 99,9 % av damm, bakterier, partiklar och aerosoler.
P2 – Är näst effektivast. Skiljer av 94 % av damm, bakterier, partiklar och aerosoler.
P1 – Är minst effektivt. Skiljer av 80 % av damm, bakterier, partiklar och aerosoler.

 

Läs mer om kvartsdamm och ladda ner informationsblad och föreskrifter från Arbetsmiljöverket här nedan: 

Kvartsdamm kan orsaka silikos (ADI 244), informationsblad

Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2), föreskrifter

Källa: Arbetsmiljöverket