Virusskydd med Tikis andningsskydd 

Tikis andningsskydd skyddar effektivt mot coronavirus och ebola med mera

Infektioner orsakade av coronavirus (MERS, SARS, covid-19), ebola, tuberkulos och andra sprids genom mänskliga interaktioner. En av de vanligaste överföringsvägarna är genom slemhinnan och andningsorganen.

Det bästa skyddet är genom god hygien, begränsad exponering och personlig skyddsutrustning (PPE, Personal Protection Equipment). För personer som kontinuerligt utsätts för exponering är den personliga skyddsutrustningen en nödvändighet för att minimera risken för virusinfektion.

Tiki utvecklades ursprungligen för virologiskt skydd för fält- och sjukhusarbete. Alla aspekter av denna verksamhet beaktades vid utvecklingen av Tiki, inklusive användarvänlighet, komfort, säkerhet och all sterilisering av utrustning. Dessutom en utmärkt Total Cost of Ownership (TCO) som kan jämföras med allt annat på marknaden.

Är du intresserad av att veta mer om Tiki medical, som skyddar både dig och patienten? 
Klicka här så berättar vi mer. 


Tikis andningsskydd har många unika fördelar

Den totala ägandekostnaden

Flera stora organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO), Läkare utan gränser (MSF) rekommenderar att det normala skyddet för en användare under ett utbrott är en heltäckande overall, skyddsglasögon och ett enkelt N95 eller FFP3 andningsskydd som destrueras efter varje användning.

Dessa typer av andningsskydd erbjuder otillräckligt skydd. De måste tas på med hjälp av en passande testanordning för att ge det skydd som dessa enheter kan erbjuda (högst 95% effektiv filtrering).
Filternas täthet gör det svårt att andas, begränsar kommunikationsförmågan och orsakar minskad komfort och en känsla av osäkerhet.

Enligt OSHA har ett virusutbrott en intensiv period på tre månader där personal som utsätts måste ha personlig skyddsutrustning under denna period. Om engångsskydden N95 eller FFP3 andningsskydd används är detta en kostsam lösning. För varje personal på ett sjukhus används flera masker varje dag, och i den sterila miljön, vanligtvis 8–10 masker per person, medan de fortfarande erbjuder lågt skydd.

Hållbarhet

Många av världens största organisationer som till exempel WHO, försöker fasa ut engångsutrustning i linje med FN: s hållbara utvecklingsmål för en hållbar framtid. AGENDA 2030: Sustainable Development Goals (SDG). Se mer på den svenska sidan www.fn.se.