Se filmerna om Tiki andningsskydd i praktiken

Se hur du förbereder masken inför användning och sedan hur du gör rent masken efter användning.

Läs manualen noggrant innan du använder Tikimasken.

FÖRE ANVÄNDNING

Kom igång med Tiki andningsskydd

Filmen visar delarna i TikiSTART, hur man laddar det inbyggda batteriet i fläkten och testar maskens täthet och att det är rätt storlek, sätter filtret på fläkten samt nollställer och startar fläkten.

Testa trycksensorn, om det finns något läckage, genom att lyfta masken lite så att fläkten larmar och sedan tystnar när masken ligger dikt an mot ansiktet.

 

EFTER ANVÄNDNING

Ta av och gör rent

Hur du tar av och desinficerar Tiki andningsskydd och förbereder den inför nästa användning.

Sätt fläkten på laddning så fort den är rengjord.


Robot från ABB säkrar leveranser av andningsmasker

Produktionen går tio gånger snabbare – samtidigt som kvaliteten har ökat. Med en ny ABB-robot är Tiki Safety rustade att möta en rekordstor efterfrågan på andningsskydd. För att klara att sjösätta detta projekt på ny rekordtid har vi samarbetat intensivt med 3Button Group och Front Automation som projekterat och installerat robotcellen.


Följ med in på infektionskliniken!

I en film som har producerats och publicerats av Region Östergötland den 2 april 2020 visar infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping hur väl man tar hand om sin personal och sina patienter. 

> Länk till Region Östergötlands youtubekanal

En patientberättelse från infektionskliniken 

Patienten Per Robertsson berättar om sitt insjuknande och upplevelser av att ha covid-19 och specialistläkaren David Ekqvist beskriver läget på infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.
Producerat och publicerat av Region Östergötland den 7 april 2020.

 > Länk till Region Östergötlands youtubekanal