Se filmerna om Tiki andningsskydd i praktiken

Se hur du förbereder masken inför användning och sedan hur du gör rent masken efter användning.

Läs manualen noggrant innan du använder Tikimasken.

FÖRE ANVÄNDNING

Kom igång med Tiki andningsskydd

Filmen visar delarna i TikiSTART, hur man laddar det inbyggda batteriet i fläkten och testar maskens täthet och att det är rätt storlek, sätter filtret på fläkten samt nollställer och startar fläkten.

Testa trycksensorn, om det finns något läckage, genom att lyfta masken lite så att fläkten larmar och sedan tystnar när masken ligger dikt an mot ansiktet.

 

EFTER ANVÄNDNING

Ta av och gör rent

Hur du tar av och desinficerar Tiki andningsskydd och förbereder masken inför nästa användning.

Sätt fläkten på laddning så fort den är rengjord.